Pincett Volym #5

Ännu längre nyp yta, 9 mm nyp yta, 12 cm lång pincett, nyp yta hela vägen och mjuk i nypet.

INNEHÅLL

Ännu längre nyp yta, 9 mm nyp yta, 12 cm lång pincett, nyp yta hela vägen och mjuk i nypet.