Pincett Volym #4

Lite smalare och längre i spetsen och nypyta hela vägen.
6 mm lång är nypytan och pincetter än 12 cm lång

INNEHÅLL

Lite smalare och längre i spetsen och nypyta hela vägen. 6 mm lång är nypytan och pincetter än 12 cm lång