Drop it ögondroppar

85.00 kr

DROP-it ögondroppar engångspipetter Steril, buffrad fysiologisk saltlösning utan konserveringsmedel med samma salthalt som naturligt finns i tårvätskan. För vuxna och barn. CE-märkt medicinteknisk produkt klass IIb.
För ögon: Fuktar ögonen vid tillfällig torrhet. Sköljer bort damm, smuts och pollen från ögonen. Svider inte i ögonen. För bruk vid kontaktlinser: Sköljer och fuktar alla typer av kontaktlinser. Återfukta kontaktlinsen innan uttag genom att droppa några droppar saltlösning i ögat. Bruks- och doseringsanvisning: Avskilj en pipett och vrid av förslutningen. Droppa några droppar saltlösning direkt i ögat. En pipett räcker till båda ögonen. Vid sköljning av kontaktlinser använd en pipett per par. Bruten pipett kan ej återförslutas utan skall kastas.

Att tänka på: Om lokala ögonläkemedel används, vänta 15 minuter innan saltlösning droppas i ögat. Vid långvarig torrhet/irritation kontakta din optiker eller ögonläkare.

INNEHÅLL

Innehållsdeklaration: Natriumklorid 0,9%, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdivätefosfat, vatten, pH: 7,2.

Förpackning: 20 x 2 ml endospipetter

8 i lager