Allmänna försäljningsvillkor
Giltiga per 2023-10-01

Tillämplighet

Ciliér AB allmänna försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare publicerade försäljningsvillkor. Vid försäljning till enskilda konsumenter gäller även tvingande bestämmelser i Konsumentköplagen (1990: 932) och Distans- och Hemförsäljningslag (2005:59). Försäljning sker endast till beställare som är myndig eller har målsmans godkännande.

Pris och Betalning

Priserna på hemsidan är angivna i svenska kronor och är inklusive moms. På varje beställning tillkommer en fraktkostnad enligt nedan.
Ciliér AB har rätt att ändra angivna priser på hemsidan och övriga publikationer utan föregående avisering.

Betalning sker med betal- och kreditkort via VISA, Mastercard och American Express genom Klarna,  PayPal eller Payson.

Paysonfaktura

Om du väljer att betala med Payson Faktura så tillkommer en avgift om 49 kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress Du anger. För att betala mot Payson Faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Om Payson Faktura

Vi erbjuder betalsättet ”Payson Faktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 49 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning och oöppnat. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning

Vid betalning med Payson Faktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via e-post. Bekräftelsen innehåller information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Lash for Lash lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt, i förekommande fall, faktura men oftast bifogas fakturan i paketet tillsammans med ordern.

Vid uppenbara felaktigheter såsom ska förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Ciliér rätten att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Fraktinfo.

Frakt tillkommer på samtliga ordrar och skickas med DHL.

Ordinarie leverans sker endast till Sverige. För övriga länder kontakta kundservice för aktuella fraktpriser.

Varor kan avhämtas hos Ciliér i Värnamo utan extra kostnad.

Leverans

Order på produkter som finns i lager och som mottagits före klockan 12.00 expedieras som regel samma dag eller nästkommande vardag. Leveranstid till närmsta utlämningsställe varierar beroende på postnummerområde och land men sker normalt inom 1-6 dagar från påbörjad leverans. Orderbekräftelse skickas endast per e-post till den adress som angivits på ordern.

Lagerstatus ”Ej i lager” innebär att varan eventuellt har en längre leveranstid.

Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vissa produkter kan finnas till försäljning men vara tillfälligt slut i lager, Ciliér skall skriva ut detta under berörd produkt så att kunden kan ta del av informationen och välja om de vill köpa varan eller ej, om kunden väljer att köpa varan trots att det står längre leverans tid ger detta ej kunden rätt att skjuta på betalningen.

Ciliér tar ej ansvar om det blir förseningar i leveransen till deras lager, force majeure eller annat som Ciliér inte kunnat påverka och gjort förseningar i leveranser. Kund skall hålla koll på hemsidan för information om frakter.

Ändring av order

Du kan kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packas hos Ciliér. Ändring kan ske per e-post: info@cilier.se eller telefon 0370-345454. Efter att din order paketerats kan ändringar inte göras.

Avbeställning

Du kan kostnadsfritt avbeställa din order fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning skall meddelas Ciliér per e-post till info@cilier.se

Outlöst försändelse

För försändelse som ej uthämtats eller avbeställts innan retur till Ciliér kan komma att debiteras en avgift om f.n. 249 kr inklusive moms för att täcka Ciliérs kostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Ciliér lämna eller sända ett meddelande om detta inom 7 arbetsdagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten gäller inte när vara tillverkats utifrån kunds speciella önskemål.
Observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

Ångerrätten gäller inte för: lim, rengöring, fransar eller pincetter.

Reklamation

Trots våra egna och våra leverantörers höga kvalitetskrav kan enstaka varor vara behäftade med fel. Spara alltid orderbekräftelsen som bevis för att du har köpt varan hos oss.

Om en vara är felaktig skall du reklamera till Ciliér inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria.

Vid reklamation kontakta Ciliér per e-post till info@cilier.se Uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen .

Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation.

Guldpoäng:

Guldpoängen erhålls vid varje köp, du får 1 guldpoäng per betald krona. Guldpoängen läggs automatiskt in på ditt konto hos Ciliér.
Rabattkoden kan ej bytas mot pengar.
Ciliér förbehåller sig rätten att ändra nivåerna för guldpoängen utan att behöva meddela innan.

Köp av utbildning

Genom att du accepterar dessa köpvillkor godkänner du även följande villkor för köp av Ciliér Academys utbildningar, dessa är följande:

Certifikat ges endast ut till den som fullföljt hela utbildningen och aktivt deltagit i teorin och praktiken.
Ciliér har rätt att underkänna en elev som inte uppfyller de krav och mål som utsatts.

Du får inte använda dig av tekniker och kursmaterial som ges på kursen i syfte att lära vidare. Kursmaterialet är skyddat enligt upphovsrätts lagen och får ej kopieras eller användas vidare.

Dessa villkor skall signeras innan utbildningen genomförts och genom att dessa accepteras så får du ej heller lära ut denna tekniken vidare som du lär dig på denna kurs på 24 månader.

Du får ej lära vidare de tekniker du lärt dig på din kurs hos Ciliér, görs detta inom 24 månader från köpt kurs kommer du bli debiterad för 10 000 SEK för varje elev som du utbildar.

Du får ej sälja Ciliérs produkter i egen webbshop eller sälja vidare till andra fransstylister utan skriftligt godkännande från Ciliér.

Du får ej använda dig av bilder som du finner på denna hemsidan i marknadsföringssyfte utan godkännande från Ciliér.

Du skall endast använda korrekt logotype för marknadsföring av Ciliér. Ej någon egen version.

Observera att en utbildning betalas ej tillbaka om kursmaterial och videofilmer skickats ut, kursen anses då som påbörjad. Det går bra att boka om datum men det går ej att avboka kursen och få några pengar tillbaka så fort allt material är skickat från Ciliér.

Kursen ägs av den som står skriven på ordersedeln, kursen är personlig och kan ej ges till annan person utan skriftligt godkännande från Ciliér.

Om kurs köps av företag och sedan ges till en arbetstagare är det denna arbetstagare som skall genomföra kursen och certifikat kommer utfärdas i denne arbetstagares namn och allt kursmaterial och kunskap ges till denna om inget annat avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om arbetstagaren avslutar sin anställning hos arbetsgivaren som köpt kursen kommer inte arbetstagaren kunna fortsätta sin kurs hos Ciliér om inte arbetstagaren har skriftligt intyg från arbetsgivaren att detta är godkänt. Ciliér kan ej ge ut ny kurs om en arbetstagare väljer att avsluta sin anställning innan slutförd kurs.
Ciliér har inga skyldigheter att låta arbetstagaren fortsätta sin utbildning om denne avslutat sin anställning hos arbetsgivaren som köpt kursen eller ge rabatterat pris på kursen.

Det går ej bara att köpa ett certifikat genom Ciliér utan man skall köpa hela fulla grundutbildningen på hemsidan för att bli berättigad sitt certifikat.

Personuppgifter

Ciliér är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Ciliér. Uppgifterna lagras säkert och skyddat i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post.

Som ny kund måste kund ange namn och e-postadress. Vid beställning måste även adress och telefonnummer anges. I de fall du väljer att betala via faktura- eller delbetalningstjänst måste även personnummer anges.

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullgöra transport, betalning och fakturering. Dina uppgifter kan då lämnas vidare till vår fakturapartner Payson samt våra logistikpartners för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Du har alltid rätt att få ta del av den information som har registrerats. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen rättas. Du har alltid rätt att utan anledning begära att informationen raderas.

Vi följer Personuppgiftslagen PUL och dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.